16

وه‌ڵام: کۆمەڵە رستەیەکی ئینگلیزی ئاسان ..

dast xosh basuda

17

وه‌ڵام: کۆمەڵە رستەیەکی ئینگلیزی ئاسان ..

ده ست خؤش زؤر به سووده

18

وه‌ڵام: کۆمەڵە رستەیەکی ئینگلیزی ئاسان ..

Zor juwana dast xosh bp

هه ركه سيك مني ويست سه ر جاوم
هه ركه سيكيش منيي به دل نه بو
هه ر سه رجاوم

19 (دەستکاری کراوە: alan.nawzad 2016-07-12 10:19:38 PM)

وه‌ڵام: کۆمەڵە رستەیەکی ئینگلیزی ئاسان ..

dastakant xosh

20

وه‌ڵام: کۆمەڵە رستەیەکی ئینگلیزی ئاسان ..

ده ست خوش برا