1

بابه‌ت: كەوچك چييە؟ بۆ چی بەکار دێت؟

کەوچك چییە و بۆ چی بەکار دێت؟
کەوچك هەندێك جار پارچە پلاسیکێك ە و هەندێك جار پارچە دارێكە هەندێك جاریش پارچە ئاسنێکە لە شێوەی هێلکەیی لەناوەراستەوە براوەتەوە. بەکار دێت بۆ خواردنی یاپراخ و بریانی و دۆلمە و سەرو پێ و پاچە و کفتەی عەجەمی و کفتەی سلێمانی و ئەو خواردنە خۆشانەی پێ دەخورێت.