1

بابه‌ت: ئه م فه نه ئاسانه فيربه :

كه سيرته كه م وامه زانه حه زم ليته
250 م ون كردوه و شكم ليته

2

وه‌ڵام: ئه م فه نه ئاسانه فيربه :

كه سيرته كه م وامه زانه حه زم ليته
250 م ون كردوه و شكم ليته

3

وه‌ڵام: ئه م فه نه ئاسانه فيربه :

كه سيرته كه م وامه زانه حه زم ليته
250 م ون كردوه و شكم ليته

4 (دەستکاری کراوە: barzan 2012-09-22 12:35:24 PM)

وه‌ڵام: ئه م فه نه ئاسانه فيربه :

dastakant xosh

5

وه‌ڵام: ئه م فه نه ئاسانه فيربه :

[size=16] دةستت خۆش بيت[/size]

6

وه‌ڵام: ئه م فه نه ئاسانه فيربه :

سوباس

كه سيرته كه م وامه زانه حه زم ليته
250 م ون كردوه و شكم ليته