1

بابه‌ت: چۆنییەتی ڕزگاربوون و کردنەوەی گرێی گوریس.

2

وه‌ڵام: چۆنییەتی ڕزگاربوون و کردنەوەی گرێی گوریس.

ده ست خوش ...كاك خه يال به سو ده

سیپه وكانی زه رك
ره زێ میرى ده لاله
سه رێ گری و كه لا ئاكرێ
نێرگزێن گه ش پر جوانه

3

وه‌ڵام: چۆنییەتی ڕزگاربوون و کردنەوەی گرێی گوریس.

ده ست خوش ...كاك خه يال به سو ده

4 (دەستکاری کراوە: Marako 2010-01-27 12:03:14 AM)

وه‌ڵام: چۆنییەتی ڕزگاربوون و کردنەوەی گرێی گوریس.

Grnga dast xosh

5

وه‌ڵام: چۆنییەتی ڕزگاربوون و کردنەوەی گرێی گوریس.

ده ست خوش

6

وه‌ڵام: چۆنییەتی ڕزگاربوون و کردنەوەی گرێی گوریس.

سه ركه وتوبى

كه سيرته كه م وامه زانه حه زم ليته
250 م ون كردوه و شكم ليته