31

وه‌ڵام: بە زمانی یابانی ناوی خۆت دەزانی ؟ ئەگەر نازانی وەرە ئێرە!

ناوى من (te ki fu ka shi) دةست خۆش

32

وه‌ڵام: بە زمانی یابانی ناوی خۆت دەزانی ؟ ئەگەر نازانی وەرە ئێرە!

سلام علیكم چۆن ناوی خۆم به یابانی بنوسم سوپاس بۆهاوكاریم من طاهر؟؟!!

تشايكاريكوشى

33

وه‌ڵام: بە زمانی یابانی ناوی خۆت دەزانی ؟ ئەگەر نازانی وەرە ئێرە!

منيش ناوم ARIKATOKA ية

34

وه‌ڵام: بە زمانی یابانی ناوی خۆت دەزانی ؟ ئەگەر نازانی وەرە ئێرە!

ده ستخوش

35

وه‌ڵام: بە زمانی یابانی ناوی خۆت دەزانی ؟ ئەگەر نازانی وەرە ئێرە!

rinmorikarinkuti  ئه مه ش ناوى منة

36

وه‌ڵام: بە زمانی یابانی ناوی خۆت دەزانی ؟ ئەگەر نازانی وەرە ئێرە!

منيش ناوم(Kafudotu)

37

وه‌ڵام: بە زمانی یابانی ناوی خۆت دەزانی ؟ ئەگەر نازانی وەرە ئێرە!

هی منیش lukazita

38

وه‌ڵام: بە زمانی یابانی ناوی خۆت دەزانی ؟ ئەگەر نازانی وەرە ئێرە!

زور جو انه بابه ته كه ت .