1

بابه‌ت: سةرةتاني سك بر بون چییە؟

سةرةتاني سك بر بون چییە؟
سەرەتان یان شێرپەنجە (شيربةنجة) نەخۆشییەکی کوشندەیە.
لە زۆر ئەندامی لەشی مرۆڤ سەرەتان درووست دەبێت

هەندێک لە جۆرەکانی سةرةتان:
سةرةتانی جگەر
سةرةتانی زراو
سةرةتانی گەدە
سةرةتانی خوێن
سةرةتانی پێست
سةرةتانی چاو
سةرةتانی ئێسک
سةرةتانی کۆئەندامی زاوزێ لە ئافرەتان

چەندین جۆری تریش هەن..