1

بابه‌ت: قسه نه كردن و دل شكان

قسه نه كردن و دل شكان:
ده گيرنه وه:
: پيغه مبه ر(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ده فه رمووى :ده رگاى به هه شت له هه موو رؤزانى دوو شه مه و بينج شه مه يه ك ده بيته وه دا واى ليخؤش بوون ده كا بؤ ئه وانه ى ها و به شيان بؤ خوا دا نه ناوه ,جكه له به نده يه ك كه تاكو جاك ده بيته وه له گه ل براده ره كه ى!بنوارنه ئه م دوو ناكؤ كه تا جاك ده بنه وه .بنوارنه وه ئه م دووه تاكو جاك ده بنه وه .

هه تا ده مرم موسلمانم____هه لكرى ريبازى قورئانم

                              (لا  تنس ذكر  الله)   

                        (اللهم قيني عذابك------يوم تبعث عبادك)

     (هه تا كه نجى مه ستى---هه تا بيرى سستى---ئه ى كه ى خوا ئه به رستى؟)

                      (((واما  بنعمت  ربك  فحدث)))