1

بابه‌ت: جه ند جوانه كه سيكت هه بيت..!!!

جه ند جوانه كه سيكت هه بيت..!!!

.نهێنــی پارێــز بێـــت.. پەیمــانەکـــانی بگــەیەنێـــتە جێ
لە بەڵێــنەکانی بــەوەفــا بێــت.. دڵ و زمــانێکــی ڕاستگــۆی هەبێــت.....

بۆیـە ئەگەر خــاوەنـی کەسێکــی وابــووی،،
مزگێنــی بێــت بۆت کـــە تۆ بــراوەیت ....
بــۆیە وەک چــاوت بیپـارێزە.. سوپاســی خواش بکــە لەو نیـعمەتــەی پێـی بەخشــی
مـرۆڤی ئـاوا لە زەمانێـــکی وا کـە ئێمــە تێیــدا دەژیـن، گەنجیـــنەیەکـی شاراوەیــە
ئەگــەر دۆزیتــەوە مەهێڵــە ڕوبار لێتــی وون بکـــات ...

2

وه‌ڵام: جه ند جوانه كه سيكت هه بيت..!!!

دهست خؤش راسته من براده ريكم هه يه به م شيوه يه يه كه تؤ باسى ده كه يت