1

بابه‌ت: جوان سه يرى ئه مه بكه

يه ك ده قه سه يرى ئه م وينه يه بكه به بئ جاو تروكان و جاوت داخه و روكه ره ديوارئ ئنجا جاوت بكه ره وه بزانه شكلى جى دروسه بئ له سه ر ديواره كه 


http://up99.com/upfiles/jpg_files/AUA18505.jpg

كه سيرته كه م وامه زانه حه زم ليته
250 م ون كردوه و شكم ليته

2

وه‌ڵام: جوان سه يرى ئه مه بكه

great