1

بابه‌ت: وه رن هه راجه

http://www.webchinupload.com/O72d4/1711333163-_____________%20__.jpg
http://www.webchinupload.com/O72d4/24145997-jewellery_by_iniveous-d3ldcyh_large.jpg
http://www.webchinupload.com/O72d4/1044915117-images-1f10e9f6e250.jpg
http://www.webchinupload.com/O72d4/225210049-coach-carly-bag-blue-leather-trim21.jpg
http://www.webchinupload.com/O72d4/309721035-3893839520_e7c8d39153.jpg
http://www.webchinupload.com/O72d4/688504195-779080289-ruffled-trim-wrap-tie-dress.jpg
http://www.webchinupload.com/O72d4/1124963099-518623953-high-tech-dress.jpg
http://www.webchinupload.com/O72d4/423642073-410424373.jpg
http://www.webchinupload.com/O72d4/792869827-72ec9632da.jpg

كه سيرته كه م وامه زانه حه زم ليته
250 م ون كردوه و شكم ليته

2

وه‌ڵام: وه رن هه راجه

ئوماى كاد زؤرجوانه[*] aw [/*]

3

وه‌ڵام: وه رن هه راجه

ده ستخوش

بۆ بینینی ئەم پەیامە پێویستە ناوی خۆت تۆمار بکەیت یان لێرەوە بێیە ژوورەوە.