1

بابه‌ت: سەوزە و میوە

لیمۆ

   بۆ ئەم نەخۆشیانە باشە::::::::

كەم خوێنی،سۆزەنەك،شەكرە،نەخۆشیەكانی جەرگ

ئەنەناس

میوەیەكە دزی زەهرە

تور

بۆقەبزی باشە

زەیتون

دزی  نەخۆشیەكانی جەرگو شەكرەیە

خەیار

بۆ نەخۆشیەكانی جەرگ بااشەو پێست نەرم دەكات

كەلەرم

بۆچاو،بۆ خەوتن باشە وو دزی كەم خوێنی و سیلە

كاهو

بۆگەدە باشە دزی میكرۆبە

سماق

زەهری ناو خوێن لەناو ئەبات

چه‌ند زیره‌كبی خوێندكاری مامۆستاكه‌تی

2

وه‌ڵام: سەوزە و میوە

DAST XO6

3

وه‌ڵام: سەوزە و میوە

سپاس

چه‌ند زیره‌كبی خوێندكاری مامۆستاكه‌تی