1 (دەستکاری کراوە: soran21 2011-10-21 11:54:20 AM)

بابه‌ت: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

ليره دا تو ده توانى بيتى يه كه مى خوت بنوسى منيش بوت به شيوه يه كى جوان بوت ده نيرم

بونمونه.http://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/ACA7P6Y1B.gif
http://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/B1.gifhttp://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/F1.gif

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

2

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

o

3

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

ag[size=16]كاكه عومه ر سه ره تا به خيربى بو مه كو كه مان وينه كه م بو به به يامى تايبه تى ناردى كه يشت؟[/size]

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

4

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

سوباس

5

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

سوباسى ناوى

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

6

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

sh
:hi:

7

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

به جاوان

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

8

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

http://i1190.photobucket.com/albums/z450/soran21/H1.gif

بمبوره ئه وه تر رم نه دوزيه وه ئه كه ردوزيمه وه بوت ده هينم

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

9

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

*L*سوباست ده كه م

هه ناسه كه م كه رمردم مه كر ى بؤم ......جونكه فرميسكى جاوى تؤ شيرينتره له روحى من

10 (دەستکاری کراوە: soran21 2012-01-02 9:36:48 PM)

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

http://i40.tinypic.com/rh2uxh.gif

فه رموووووووووو جوانه؟

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

11

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

h

12

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

من k:rolleyes:

[size=16]مردن[/size]

13

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

دەست خۆش بابەتەکەت جوانە دەنگێک بۆ بەرێزت

One Beautiful Heart Is Better Than Thousand Beautiful Faces

Contact Info: [email protected]

MFA @ Facebook: Facebook.com

http://www.xeyal.net/forum/mfa/rsm.jpg
http://cb.amazingcounters.com/counter.php?i=2692300&c=8077213

14

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

سوباس بومن جيكاى شانازيه كه تو ده ست خوشيم ليده كه ى
به جاوان سه بريكم ليبكرن

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv:

15 (دەستکاری کراوە: soran21 2012-01-21 11:49:47 PM)

وه‌ڵام: به جوانترين شيوه بيتى يه كه مى خوت ببينه

http://i44.tinypic.com/30kdmxk.gif

http://i41.tinypic.com/fnsfwm.gif


فه رموو جوانه؟

http://i42.tinypic.com/2yovk15.jpg
ئه كه ر يه ك جار ناوى منت بهينايه ئه وا منت  هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه رجاوه كانت منيان بد يتبايه ئه زيزم ئه وا هه ركيز له يادت نه ده كردم
ئه كه ر له كه ل من ده مايه وه ئه وا  هه موو  دونيا ده بوو  به ئيمن ئه زيزم
فه راموو شم مه كا له يادم مه كا ئه زيزم
:clap:  :clap:          :clap:      :clap:      :clap:        :clap:    :clap:          :clap:         :clap:
:jang:           :jang:            :jang:         :jang:         :jang:                :jang:           :jang:
:vv:          :vv:            :vv:             :vv:              :vv:               :vv:           :vv: