31

وه‌ڵام: گەلەری وێنەچکۆڵە تایبەت بەخەیال نێت

دايەگيان نووسی:

دەست خۆس کاکە خەياڵ وێنەکان جوانن

32

وه‌ڵام: گەلەری وێنەچکۆڵە تایبەت بەخەیال نێت

بە را ستی و ێنە کا ن زوۆر جوانبوو[center][/center]

MN ZOR EANIA BARCALONAM XOSH DAWET
WA SLAW LA ANDARANY L.MESSI

33

وه‌ڵام: گەلەری وێنەچکۆڵە تایبەت بەخەیال نێت

dast xosh xeyal.net[right][/right][right][/right]

MN ZOR EANIA BARCALONAM XOSH DAWET
WA SLAW LA ANDARANY L.MESSI

34

وه‌ڵام: گەلەری وێنەچکۆڵە تایبەت بەخەیال نێت

[size=24] به راستى وينه ى جوا نت داناوه ده ست خوش  جاك[/size]:omg2::omg2::omg2:

له هه رشوينى كوليكى سورم ديبى         بوى جوم كه ر هه زاران درك له بيم جه قيبى