1 * رستەی کوردی بۆ عەرەبی

نووسه‌ر وه نه وشه خان

 • 7 وه‌ڵام
 • 6،237 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-25 12:39:47 PM نووسه‌ر bafr.87

2 فێربوونی زمانی عەرەبی

نووسه‌ر وه نه وشه خان

 • 4 وه‌ڵام
 • 2،440 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-25 12:24:26 PM نووسه‌ر bafr.87

3 * رستەی کوردی بۆ عەرەبی ..

نووسه‌ر وه نه وشه خان

 • 4 وه‌ڵام
 • 2،521 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2014-08-25 12:19:50 PM نووسه‌ر bafr.87
 • 13 وه‌ڵام
 • 3،907 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-13 8:28:31 PM نووسه‌ر shanw
 • 3 وه‌ڵام
 • 1،579 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-02-01 3:07:57 PM نووسه‌ر sedra anjel

6 الآنشاء عام

نووسه‌ر باكور

 • 2 وه‌ڵام
 • 2،160 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-10-11 11:40:45 PM نووسه‌ر باكور

7 شحجي

نووسه‌ر ahmed sardary

 • 2 وه‌ڵام
 • 1،396 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-14 3:04:49 AM نووسه‌ر باكور

8 السؤال والجواب

نووسه‌ر MBA

 • 5 وه‌ڵام
 • 2،270 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-14 3:02:14 AM نووسه‌ر باكور
 • 1 وه‌ڵام
 • 1،128 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-14 2:59:40 AM نووسه‌ر باكور
 • 2 وه‌ڵام
 • 1،907 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-14 2:55:29 AM نووسه‌ر باكور
 • 9 وه‌ڵام
 • 4،524 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-14 2:52:40 AM نووسه‌ر باكور

12 زؤر كرنكة

نووسه‌ر karwan123

13 زؤر كرنكة

نووسه‌ر karwan123

 • 1 وه‌ڵام
 • 1،007 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-12-11 9:13:02 PM نووسه‌ر BA8

14 زمانی عەرەبی....ئاخاوتنی عێراقیانە

نووسه‌ر Halala ( په‌ڕه‌ 1 2 )

 • 24 وه‌ڵام
 • 6،755 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-07-09 4:45:32 AM نووسه‌ر linda

15 فێربوونی زمانی عەرەبی

نووسه‌ر SmackDawn ( په‌ڕه‌ 1 2 )

 • 15 وه‌ڵام
 • 7،382 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-24 1:15:38 PM نووسه‌ر خوسرةوي
 • 0 وه‌ڵام
 • 1،151 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-10 1:19:38 PM نووسه‌ر خوسرةوي

17 140پارچە شیعری عەرەبی

نووسه‌ر MBA

 • 7 وه‌ڵام
 • 2،628 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-11 12:35:10 AM نووسه‌ر hemn_25

18 له راسته وه بو‌ چه پ !!

نووسه‌ر rawkarnl

 • 11 وه‌ڵام
 • 3،030 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2010-03-30 7:54:33 PM نووسه‌ر hemnsarchnary
 • 1 وه‌ڵام
 • 1،303 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2010-02-10 9:02:08 PM نووسه‌ر swpar1

20 ەنگەکان بە زمانی عەرەبی

نووسه‌ر SmackDawn

 • 5 وه‌ڵام
 • 2،219 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2010-01-14 11:52:24 AM نووسه‌ر SmackDawn

21 شيعري عة رةبي

نووسه‌ر MBA

 • 14 وه‌ڵام
 • 6،357 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2010-01-06 9:07:11 PM نووسه‌ر MBA
 • 5 وه‌ڵام
 • 2،243 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2009-12-27 11:49:51 PM نووسه‌ر Halala