• 1 وه‌ڵام
 • 510 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:39:51 PM نووسه‌ر باكور
 • 3 وه‌ڵام
 • 823 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:38:36 PM نووسه‌ر باكور
 • 1 وه‌ڵام
 • 561 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:37:18 PM نووسه‌ر باكور
 • 6 وه‌ڵام
 • 1،111 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:36:07 PM نووسه‌ر باكور
 • 3 وه‌ڵام
 • 796 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:34:50 PM نووسه‌ر باكور

66 تة مةنى كيانة وةران

نووسه‌ر barzan

 • 7 وه‌ڵام
 • 2،015 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:33:29 PM نووسه‌ر باكور

67 وتە جوانەکان I

نووسه‌ر Nozhen

 • 1 وه‌ڵام
 • 1،341 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:32:19 PM نووسه‌ر باكور

68 زەوی دوو مانگی هەبووە

نووسه‌ر Nozhen

 • 1 وه‌ڵام
 • 583 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:27:47 PM نووسه‌ر باكور
 • 3 وه‌ڵام
 • 2،865 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:20:43 PM نووسه‌ر باكور

70 جؤرەکانی راستگؤیی

نووسه‌ر toparash

 • 1 وه‌ڵام
 • 537 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:08:33 PM نووسه‌ر باكور

71 یاری ((بەڵێ و نەخێر))

نووسه‌ر swpar1 ( په‌ڕه‌ 1 2 3 )

 • 42 وه‌ڵام
 • 6،514 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:07:20 PM نووسه‌ر باكور
 • 2 وه‌ڵام
 • 3،753 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:02:58 PM نووسه‌ر باكور
 • 3 وه‌ڵام
 • 898 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 9:01:39 PM نووسه‌ر باكور
 • 4 وه‌ڵام
 • 804 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:59:33 PM نووسه‌ر باكور

75 کێ دەزانی باپێم بڵێت

نووسه‌ر دەریا

 • 12 وه‌ڵام
 • 2،412 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:57:55 PM نووسه‌ر باكور

76 سوقرات ده لى:

نووسه‌ر toparash

 • 2 وه‌ڵام
 • 947 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:56:49 PM نووسه‌ر باكور
 • 3 وه‌ڵام
 • 743 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:55:45 PM نووسه‌ر باكور
 • 1 وه‌ڵام
 • 673 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:54:44 PM نووسه‌ر باكور

79 داوای لێبوردن بکە

نووسه‌ر Nozhen

 • 1 وه‌ڵام
 • 620 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:53:42 PM نووسه‌ر باكور
 • 10 وه‌ڵام
 • 1،206 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:52:36 PM نووسه‌ر باكور
 • 2 وه‌ڵام
 • 717 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:51:27 PM نووسه‌ر باكور
 • 6 وه‌ڵام
 • 1،104 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:50:13 PM نووسه‌ر باكور
 • 3 وه‌ڵام
 • 852 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:49:06 PM نووسه‌ر باكور

84 كجيكى مسولمان

نووسه‌ر toparash

 • 7 وه‌ڵام
 • 1،481 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:47:59 PM نووسه‌ر باكور
 • 6 وه‌ڵام
 • 1،819 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:46:46 PM نووسه‌ر باكور
 • 4 وه‌ڵام
 • 925 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:45:42 PM نووسه‌ر باكور
 • 2 وه‌ڵام
 • 870 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:44:30 PM نووسه‌ر باكور
 • 4 وه‌ڵام
 • 981 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:43:17 PM نووسه‌ر باكور
 • 12 وه‌ڵام
 • 1،720 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:42:02 PM نووسه‌ر باكور

90 بمريت خيانه ت

نووسه‌ر GHAZE

 • 3 وه‌ڵام
 • 1،517 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-09-19 8:41:01 PM نووسه‌ر باكور