61 گەردەتەوێت ...

نووسه‌ر Nozhen

 • 0 وه‌ڵام
 • 515 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-20 8:32:26 PM نووسه‌ر Nozhen
 • 4 وه‌ڵام
 • 867 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-16 6:08:58 PM نووسه‌ر Nozhen
 • 0 وه‌ڵام
 • 501 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-13 4:36:38 PM نووسه‌ر Nozhen
 • 0 وه‌ڵام
 • 472 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-12 9:19:46 PM نووسه‌ر شوانە
 • 6 وه‌ڵام
 • 1،195 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-12 12:32:17 AM نووسه‌ر Nozhen
 • 3 وه‌ڵام
 • 765 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-08 1:04:27 PM نووسه‌ر Nozhen
 • 1 وه‌ڵام
 • 760 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-08-04 4:28:39 PM نووسه‌ر soran21

73 تكا يه بخو ينه ؤه

نووسه‌ر hogr

 • 0 وه‌ڵام
 • 623 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-07-25 1:58:32 PM نووسه‌ر hogr

74 كةلةشاخ

نووسه‌ر سوزه

 • 1 وه‌ڵام
 • 1،202 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-07-20 8:46:06 PM نووسه‌ر lawa_90

75 كةلةشاخ

نووسه‌ر سوزه

 • 0 وه‌ڵام
 • 418 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-07-20 5:26:12 AM نووسه‌ر سوزه

76 ته سكى كابو

نووسه‌ر soran21

 • 4 وه‌ڵام
 • 1،645 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-25 6:44:54 PM نووسه‌ر soran21

77 ميوه

نووسه‌ر soran21

 • 2 وه‌ڵام
 • 1،252 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-25 6:42:53 PM نووسه‌ر soran21

78 تكايه تكايه تكايه

نووسه‌ر soran21

 • 2 وه‌ڵام
 • 1،096 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-25 6:41:53 PM نووسه‌ر soran21

80 سودى جا

نووسه‌ر soran21

 • 0 وه‌ڵام
 • 1،345 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-24 11:43:23 AM نووسه‌ر soran21

81 موبايل

نووسه‌ر soran21

 • 3 وه‌ڵام
 • 1،061 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-06-24 11:16:59 AM نووسه‌ر soran21

83 نةخؤشى migraine

نووسه‌ر ahmad.hajyawa

 • 0 وه‌ڵام
 • 531 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-05-12 2:24:43 PM نووسه‌ر ahmad.hajyawa

84 بة كار هينانى حةبى aspirin

نووسه‌ر ahmad.hajyawa

 • 1 وه‌ڵام
 • 1،043 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-30 1:46:10 AM نووسه‌ر linda
 • 6 وه‌ڵام
 • 1،778 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-24 1:26:31 PM نووسه‌ر خوسرةوي
 • 1 وه‌ڵام
 • 608 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-17 11:30:48 PM نووسه‌ر serwanhh

87 سودي جاي سةوز

نووسه‌ر خوسرةوي

 • 0 وه‌ڵام
 • 3،089 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-04-12 10:11:52 AM نووسه‌ر خوسرةوي

88 هۆكاری قـــــــژ هەڵوەرین

نووسه‌ر دايەگيان

 • 13 وه‌ڵام
 • 2،292 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-25 11:23:24 AM نووسه‌ر دايەگيان
 • 2 وه‌ڵام
 • 1،041 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-25 11:22:24 AM نووسه‌ر دايەگيان

90 » (حه وت) شت پێویسته نەكرێت دوای‌ نانخواردن

نووسه‌ر دايەگيان ( په‌ڕه‌ 1 2 )

 • 16 وه‌ڵام
 • 3،256 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2011-03-25 11:21:20 AM نووسه‌ر دايەگيان