ئه‌ندام بدۆزه‌وه‌ڕیزكردنی لیستی ئه‌ندامان
لیستی ئه‌و به‌كارهێنه‌رانه‌ی كه‌ له‌سه‌ر بنه‌مای داواكارییه‌ك دۆزرانه‌وه‌ .
نازناو ژێرناو په‌یام ڕێكه‌وتی به‌ ئه‌ندامبوون
44 نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-04-29
44hogir نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-09-04
45barzan نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2010-10-25
4kurda نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2016-03-04
4Xapa نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2016-08-15
50CenT گوڵی مه‌کۆ 392 2008-08-22
56aso نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2008-05-07
5roneo نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2007-12-14
62nabaz نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2010-02-05
63shvana نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2009-04-01
64brwa mustafa نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-12-27
654123Prison Break نیمچه‌ ئه‌ندام! 1 2007-12-16
65haidar نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2010-02-26
69 halo نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2010-02-22
69ahmed نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2009-10-27
6dledla نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2007-12-12
6e0k4tb1st نیمچه‌ ئه‌ندام! 1 2008-04-02
6erko نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-08-24
7777 نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2008-07-07
7aje نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-08-08
7aji نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-07-19
7ajy_Shex نیمچه‌ ئه‌ندام! 3 2011-08-11
7amadamen نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2009-10-30
7amarash نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2009-12-19
7amoka نیمچه‌ ئه‌ندام! 3 2011-08-23
7asan نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-08-01
80Rebin نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2010-01-12
82aland نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-11-11
82SORAN نیمچه‌ ئه‌ندام! 4 2009-12-29
85776676484 نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-07-30
85hazhar نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2008-02-23
85shna نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2010-02-21
86 alan نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-07-29
87 hawa نیمچه‌ ئه‌ندام! 1 2009-08-14
88dana نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2010-01-11
88rasti نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-04-15
88sandi نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-04-05
89KALE نیمچه‌ ئه‌ندام! 8 2009-12-20
8hashtamene نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-10-31
8mile نیمچه‌ ئه‌ندام! 3 2010-01-02
90_hama نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-01-31
92aland نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-05-14
92fire نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-08-14
94lawa94 نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-09-08
94shkar نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-10-25
96lano نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-03-23
99asuda نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-09-03
99bewar نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2010-01-03
9muhanad نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2011-09-14
9shaguan نیمچه‌ ئه‌ندام! 0 2012-04-16